Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

BURMISTRZ LEŚNICY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOWÓZ I ODWÓZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LEŚNICA NA SZKOLENIA WYJAZDOWE W RAMACH PROJEKTUPN.: „URZĄD NA PIĄTKĘ Z PLUSEM”

 

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty na dowóz i odwóz pracowników Urzędu Gminy Leśnica
na szkolenia wyjazdowe w ramach projektu
pn.:
„Urząd na piątkę z plusem”

 

Dla zainteresowanych: Objaśnienie nr 1
                                          Objaśnienie nr 2

 

Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.  
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.

Przedmiotowa usługa będzie realizowana przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. 
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz 32 pracowników Urzędu Gminy Leśnica na szkolenia wyjazdowe w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem”  według następujących wytycznych:   

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Wyjazd dwudniowy - 4  sierpnia 2012 r.,  godz. 7.00 , wyjazd z Leśnicy z parkingu Urzędu Gminy Leśnica mieszczącego się przy ul. 1 Maja 9 do Jarnołtówka na parking Hotelu Restauracja „Carina”

5 sierpnia 2012r. godz. 17.15, wyjazd z Jarnołtówka z parkingu Hotelu Restauracja „Carina” do Leśnicy na parking Urzędu Gminy Leśnica mieszczący się przy ul. 1 Maja 9

 1. Wyjazdy jednodniowe - 8 września, 22 września, 17 listopada i 1 grudnia 2012 r. godz. 8.30, wyjazd z Leśnicy z parkingu Urzędu Gminy Leśnica mieszczącego się przy ul. 1 Maja 9 do Strzelec Opolskich, powrót tego samego dnia o godz. 17.15 ze Strzelec Opolskich do Leśnicy na parking Urzędu Gminy Leśnica mieszczący się przy ul. 1 Maja 9.
   
 2. Wyjazd dwudniowy - 20 października 2012r., godz. 7.00, wyjazd z Leśnicy z parkingu Urzędu Gminy Leśnica mieszczącego się przy ul. 1 Maja 9 do Boguszyna (woj. dolnośląskie, powiat Kłodzki) na parking Hotelu Metro PL Sp. z o.o. mieszczącego się w Boguszynie 79b.

21 października 2012r. godz. 17.15, wyjazd z Boguszyna z parkingu Hotelu Metro PL Sp. z o.o. do Leśnicy na parking Urzędu Gminy Leśnica mieszczący się przy ul. 1 Maja 9

Warunki dotyczące organizacji przewozu osób.

W celu właściwego zorganizowania przewozu osób na miejsce organizowanego szkolenia wymagane jest:

 1. zagwarantowanie autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów;
 2. zagwarantowanie przewoźnika posiadającego licencję na krajowy transport drogowy osób;
 3. zagwarantowanie wykonania przewozu autokarowego na sprawnych technicznie środkach transportowych (własnych lub podnajętych);
 4. zagwarantowanie posiadania przez przewoźnika/ów polisy OC i NW, którą środki transportowe obligatoryjnie muszą posiadać oraz aktualne badania techniczne pojazdów;
 5. zagwarantowanie podstawienie zastępczego środka transportowego w przypadku unieruchomienia pojazdu na trasie przejazdu, jak również w przypadku zakwestionowania stanu technicznego podstawionego pojazdu;
 6. zagwarantowanie wykonywania usługi zgodnie z wymogami „Kodeksu pracy” i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z dnia 30.04.2004, Dz.U. nr 92 poz. 879 z późniejszymi zm.) oraz zgodnie z wymogami Ustaw z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zm.) w zakresie dotyczącym pojazdów;
 7. zagwarantowanie terminowego podstawienia środków transportowych w wyznaczonym miejscu, w należytej czystości wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. 
   

Minimalne wyposażenie autokarów:

- oparcia z zagłówkami;

- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów;

- liczba miejsc siedzących dla pasażerów dostosowana optymalnie do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu;

- sprawna klimatyzacja;

- rok produkcji 2007 – 2012.
 

 1. Składanie ofert 
 • Termin składania ofert: 27 lipiec 2012 roku godz. 10.30

  Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.  
   
 • Oferty można kierować na:
 1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
 2. faks: 77 461 53 42;
 3. adres mailowy:
 • Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz oferty;
 • Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 27 lipca 2012 roku
  o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
   
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zostanie przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
   
 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.             

Cena =Cn/ Cb x 100 punktów x 100 %

 gdzie:

Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty
 

 1. Odrzucenie ofert.        
 1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy,a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty. 
   
 2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.
   

Załączniki:

 1.  Formularz oferty


 
 

 

Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430963
W tym miesiącu: 4294
Wizyt dzisiaj: 153