Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2013.03.15.:Burmistrz Leśnicy zaprasza do złożenia oferty na

rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

 

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
na potrzeby zarządzania projektem i funkcjonowania BOK.

Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.

Przedmiotowa dostawa będzie realizowana przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizowanego przez Gminę Leśnica projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem”
i funkcjonowania Biura Obsługi Klienta.

Zakres dostawy:

 1. Materiały biurowe – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 1;
 2. Materiały eksploatacyjne – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 2;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji dostawy:

Do 28 marca 2013r.- Zamówienie nr 1,

Do 24 czerwca 2013r. – Zamówienie nr 2

Do 23 września 2013r. – Zamówienie nr 3

Do 16 grudnia 2013r. – Zamówienie nr 4

Zamówienia 1 - 4 zostały podzielone odpowiednio w specyfikacji zamówienia – załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

 1. Składanie ofert
 • Termin składania ofert: 22 marca 2013 roku godz. 15.30
  Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.
 • Oferty można kierować na:
 1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
 2. faks: 77 461 53 42;
 3. adres mailowy:
 • Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz oferty na dostawę;
 2. Specyfikacje zamówienia:
 1. Załącznik nr 1,
 2. Załącznik nr 2,
 • Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 25 marca 2013 roku
  o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.

Cena = Cn/Cb x 100 punktów x 100 %

gdzie:

Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty

 1. Odrzucenie ofert.
 1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy, a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.
 2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 1
 3. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 1.pdf

XLSZałącznik nr 1.xls

DOCZałącznik nr 2.doc

PDFZałącznik nr 2.pdf

 

Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430949
W tym miesiącu: 4280
Wizyt dzisiaj: 139