Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2013.03.15:Burmistrz Leśnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby zarządzania projektem i funkcjonowania BOK


rozmiar: 1,40 KB pobrań: 1 data: 2012-01-05 15:10:12

 

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
na potrzeby zarządzania projektem i funkcjonowania BOK.

Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.

Przedmiotowa dostawa będzie realizowana przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizowanego przez Gminę Leśnica projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem”
i funkcjonowania Biura Obsługi Klienta.

Zakres dostawy:

 1. Materiały biurowe – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 1;
 2. Materiały eksploatacyjne – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 2;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji dostawy:

Do 28 marca 2013r.- Zamówienie nr 1,

Do 24 czerwca 2013r. – Zamówienie nr 2

Do 23 września 2013r. – Zamówienie nr 3

Do 16 grudnia 2013r. – Zamówienie nr 4

Zamówienia 1 - 4 zostały podzielone odpowiednio w specyfikacji zamówienia – załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

 1. Składanie ofert
 • Termin składania ofert: 22 marca 2013 roku godz. 15.30
  Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.
 • Oferty można kierować na:
 1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
 2. faks: 77 461 53 42;
 3. adres mailowy:
 • Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz oferty na dostawę;
 2. Specyfikacje zamówienia:
 1. Załącznik nr 1,
 2. Załącznik nr 2,
 • Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 25 marca 2013 roku
  o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.

Cena = Cn/Cb x 100 punktów x 100 %

gdzie:

Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty

 1. Odrzucenie ofert.
 1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy, a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.
 2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 1
 3. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 2

DOCFormularz oferty 2013.doc

PDFZałącznik nr 1.pdf

XLSZałącznik nr 1.xls

DOCZałącznik nr 2.doc

PDFZałącznik nr 2.pdf

 

PDFObjaśnienie nr 1.pdf

 

Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430929
W tym miesiącu: 4260
Wizyt dzisiaj: 119