Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" Gmina Leśnica poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze i obsługi na okres trzech miesięcy.

                                                                                        Leśnica, 2014 – 03 – 17

Gmina Leśnica poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc administracyjna Pracownik Biura Obsługi Klienta (umowa o pracę zawarta na czas realizacji projektu tj. do końca czerwca 2014 r. – pełny etat) przy realizacji projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” Nr wniosku KSI POKL05.02.01-00-007/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

1. Wymagania podstawowe:

a. wykształcenie średnie lub wyższe,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

d. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a. wiedza na temat zasad funkcjonowania samorządu gminnego,

b. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

c. biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

d. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 kwietnia 2014 r.

3. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

b. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

e. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

g. referencje lub listy polecające.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wyżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 24 marca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ulicy 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica, pok. 107 z dopiskiem Pracownik Biura Obsługi Klienta.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 

                                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                            /-/ Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430886
W tym miesiącu: 4217
Wizyt dzisiaj: 76